Dievkalpojumi

Dievkalpojumu parastie laiki

Svētdien    12.00        

Pirmdien     8.00

Otrdien        8.00

Trešdien      8.00

Ceturtdien  8.00

Piektdien   18.00

Sestdien       8.00

Svētkos iespējami citi dievkalpojumu laiki. Obligātajos svētkos, kas iekrīt darbadienā, svētā Mise notiek plkst 18.00.

Adorācija katra mēneša pirmajā piektdienā pēc svētās Mises.

Krustaceļš katra mēneša pirmajā piektdienā un Lielā Gavēņa laikā katru piektdienu plkst. 17.00.

Katoļiem obligāti svinamās dienas 2018.gadā

1) Visas svētdienas

2) un desmit obligātās svētku dienas, kuras parasti neiekrīt svētdienā, un tās ir šīs:

1.janvāris   – Vissvētās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki

6.janvāris   – Kunga parādīšanās svētki (Triju Ķēniņu diena)

19.marts     – Sv. Jāzepa svētki   (30.martā ir Lielā Piektdiena, 1.aprīlī ir Lieldienas)

10.maijs     – Kunga debeskāpšanas svētki   (20.maijā ir Vasarsvētki)

31.maijā    – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

29.jūnijs    – Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki

15.augusts – Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki

1.novembris        – Visu svēto diena

8.decembris        – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētki

25.decembris      – Kristus dzimšanas svētki

Šīs dienas ir jāievēro tāpat kā svētdienas, t.i., jāatturas no smagiem darbiem un jāpiedalās svētajā Misē.

Šīs dienas nevajadzētu uztvert tikai kā sarakstu ar svētku dienām, no kurām izvēlēties sev tīkamākās, bet drīzāk vajadzētu uztvert kā dzīvības un nāves jautājumu, kā kaujas uzdevumu, ko gada laikā izpildīt, jo no tā ir atkarīga mūsu draudzība ar Dievu. Ņemiet to vērā, plānojot radu uzņemšanu ciemos vai pašiem dodoties ciemos. Ja tīšuprāt ir izlaists svētdienas vai svētku dievkalpojums, nedrīkst turpināt iet pieņemt sv. Komūniju bez Grēksūdzes, it kā nekas slikts nebūtu noticis.

Stingru gavēni ir jāievēro Pelnu trešdienā (1.martā šogad) un Lielajā piektdienā (14.aprīlī), kas atbilst Lielā Gavēņa laika sākumam un noslēgumam. Stingro gavēni jāievēro tiem, kam ir 18-60 gadu. Stingrā gavēņa ievērošana prasa atteikšanos vismaz no gaļas ēdieniem. Sena tradīcija ir  atteikšanās arī no piena produktiem, zivīm un olām, ko ievēro saskaņā ar savām iespējām. Šajās dienās var izvēlēties ieturēt gavēni “uz maizes un ūdens”. Šajās dienās ir atļauta viena ēdienreize līdz sātam, pārējās reizēs ieturot tikai simbolisku ēdienreizi, tēju, vai ko tamlīdzīgu, cik to atļauj veselība. Slimnieki pielāgo gavēni atbilstoši savām veselības iespējām vai aizvieto ar lūgšanu vai žēlsirdības darbiem.

Atturību no gaļas ēdieniem piektdienās jāievēro tiem, kam ir 14 un vairāk gadu visu mūžu.

Advertisements